Två lågintensiva möten med Yvonne Lombard och Johan Ulveson.
Sveriges Radios Fredrik Johansson intervjuar.

Ibland, om än allt för sällan, blir intervjuer såväl medryckande som avkopplande, vilket dessa samtal tydligt bevisar.

Filmjournalen, Yvonne Lombard

Kanske 10-talets bästa radiosamtal hittills, bedöm själv.

jahkel_ulveson_2

Ulveson med vännen Lennart Jähkel till vänster.