Likt Jan Guillou går jag här oblygt igenom mitt skrivande liv.
Färre anekdoter, men betydligt kortare.

Fortsätt läsa