Ordvitsandet är en ädel konst och som alla ädla konster kan den skärskådas in i minsta detalj.
Journalisten och författaren Ulf Benkel ger oss här en grundkurs i en omtvistad typ av humor.
Mycket nöje!

Ordvitsexperten Ulf Benkels vitsskola i tio steg:

1 ”Rena” vitsar

Mening som kan tolkas på två sätt och är språkligt korrekt. ”De storvuxna enäggstvillingarna var jättelika.”

2 Vitsar med ”hittepå-ord”

Låtsasord används då man inte får till ren dubbeltydighet. ”Hur många bor i Tyskland? Gör-many.”

3 Homofon-vitsar

Ord som stavas olika men låter lika. Bäst i tal. ”Där uppe där det är tänt, där har jag släkt (släckt).”

4 Homograf-vitsar

Ord som stavas lika men uttalas olika. Bäst i skrift. ”Trots att Sverige inte är en diktatur så är ändå många av uppgifterna på deklarationsblanketten förtryckta.”

5 ”Byggkloss”- vitsar

Ord som går att sätta ihop och ta isär på olika sätt, genom att flytta bindestrecket. ”Att fixa väckningen på semestern är ofta en ren resursfråga (res-ur).”

6 Två blir ett – ett blir två

Ord som i en mening används som två, eller tvärtom. ”Om man är i Japan och har ont om pengar så får man hålla i yen (igen).”

7 Frasvitsar

Fasta fraser tolkas bokstavligt. ”Några demonstranter har lagt sig framför en bil. Polisen vet inte vilka som ligger bakom.”

8 ”Hack-i-skivan- vitsar”

Samma, eller liknande, ord upprepas flera gånger, med hyfsat begripligt resultat. ”Jag står ut med att knycka stolar. Men palla palla pallar!”

9 Motsats-vitsar

Bygger på motsatsord: ”Det är ju inte så kul om ens övergångsålder följs av en undergångsålder.”

10 Pseudo- synonymer

Ord där enskilda beståndsdelar betyder samma sak, men helheten något annat. ”Är glädjedödare samma sak som lustmördare?”


Fotnot: Axelsson, M. and Zander, A. (2015). Vad är vitsen? | SvD. [online] SvD.se. Tillgänglig: http://www.svd.se/vad-ar-vitsen [Läst 26 Juni. 2015].